Nieuws

6 mei 2023
Het door de kerken georganiseerde uitje naar “Het Damshûs” in Nij Beets is een geslaagde middag
geworden. De 14 deelnemers kregen een mooie rondleiding door Gijs met uitleg over de vroegere
verveenings -werkzaamheden en, vaak zeer armoedige, omstandigheden.

4 mei 2023
Na een lange tijd van voorbereiden is het dan eindelijk geplaatst: het informatiebord bij de kerk.

De afgelopen jaren zijn al meerdere borden met informatie over de geschiedenis van Oudega en Kolderwolde geplaatst en nu kan ook de geschiedenis van de kerk, het enige monument in onze dorpen, als recreatief informatiepunt worden gelezen.